onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Visie op onderwijs

Kinderen gaan naar school om te leren. Dit leren bestaat uit het opdoen van kennis en vaardigheden maar ook het leren omgaan met zichzelf in relatie tot anderen.

Een paar belangrijke voorwaarden

 • een rustige leeromgeving;Kinderen
 • aandacht voor het leren samenwerken en samenleven;
 • kunnen presteren op een zo goed mogelijk niveau;
 • voldoende tijd om de leerstof eigen te maken.


Kernmerken voor een optimale leeromgeving

 • Veiligheid.
  Kort gezegd: de sfeer is heel belangrijk in de school.
 • Betrokkenheid
  Die betrokkenheid geldt voor de leerstof en voor de school als gemeenschap: de mensen, de regels en de afspraken.
 • Maatwerk.
  Kinderen moeten kunnen werken op een eigen niveau. Dit geeft een gevoel van competentie en vergroot het zelfvertrouwen.
 • Leertijd.
  Ieder kind heeft tijd nodig om leerstof eigen te maken. Deze leertijd is verschillend. Met onze instructie en verwerking houden we hier rekening mee.

Kinderen
Onze invulling

 • Samen hebben we regels opgesteld om een prettig en leefbaar schoolklimaat te creëren. Deze regels leveren een bijdrage om ons verantwoordelijk te voelen voor ons handelen. De schoolregels staan genoteerd in de groepsmappen.
 • Op de scholen wordt aandacht besteed aan Coöperatief Leren, waarin samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen belangrijke elementen zijn.
 • Zelfstandig op eigen niveau informatie verzamelen, ordenen en presenteren.

Wij proberen deze werkvorm de komende jaren verder uit te bouwen.
Dit gebeurt in combinatie met het invoeren van een geïntegreerd computergebruik.
Effectieve Instructie, Klassenmanagement en werken met Dagtaken zijn onze belangrijke ijkpunten voor ons didactisch handelen.

Speerpunten

 • Zorgstructuur
 • Basisvaardigheden
 • Opbrengstgericht werken
 • ICT & Techniek


KinderenKinderen