onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs is onderwijs dat ‘past’ bij de leerling.
Voordat een leerling naar school gaat, wordt vastgesteld wat zijn of haar onderwijsbehoefte is. Op basis van deze behoefte doet de school een passend aanbod en in verreweg de meeste gevallen zal dat aanbod bestaan uit onderwijs zoals dat nu regulier onderwijs heet.
Maar voor sommige leerlingen zal extra ondersteuning nodig zijn en de school kijkt of deze ondersteuning op school aanwezig is. Als dat niet zo is, dan heeft de school de plicht om binnen de regio te kijken waar deze ondersteuning wel geboden kan worden.
Deze zorgplicht voor de scholen is nieuw. De zorgplicht waarborgt dat iedere leerling daadwerkelijk een goede onderwijsplek krijgt. Ook wordt zo voorkomen dat ouders eindeloos moeten ‘shoppen’ om een geschikte school voor hun kind te vinden.

Ondersteuningsprofielen
Op alle scholen is basisondersteuning aanwezig die aan de eisen van de wet voldoet. Daarnaast moet er binnen het samenwerkingsverband extra ondersteuning zijn voor leerlingen die dat nodig hebben.
De scholen binnen de regio maken samen een ondersteuningsplan waarin beschreven staat welke vormen van ondersteuning geboden worden. Elke basisschool heeft een ondersteuningsprofiel. Al deze ondersteuningsprofielen bij elkaar zorgen ervoor dat er in de regio een compleet en dekkend continuüm is.

Ondersteuningsprofiel van CBS De Rank
Als u op deze link klik, vindt u het ondersteuningsprofiel van CBS De Rank.