onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

De schoolcommissie

De schoolcommissie vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Het eerste gedeelte van de vergadering is samen met de medezeggenschapsraad en de directeur, het tweede gedeelte alleen met de directeur. 
De directeur en de schoolcommissie bespreken lopende zaken. De schoolcommissie denkt mee met de directeur, fungeert als klankbord en geeft advies.
De schoolcommissie vormt een klankbord en bewaakt mede de christelijke identiteit van de school.
De financiën uit lidmaat- en donateurschap van de vereniging komen ter beschikking van de schoolcommissie. Daarnaast beheert de schoolcommissie de financiën van het schoolfonds, het overblijven en de zending.
In overleg met de directie wordt een begroting opgesteld. Deze wordt tijdens de schoolkring bijeenkomst verantwoord.

De schoolcommissie bestaat uit ouders van leerlingen die op school zitten en wordt tijdens de jaarlijkse schoolkringvergadering gekozen door de leden van de vereniging.
In deze schoolkringvergadering wordt o.a. verslag gedaan van de activiteiten en worden vragen hierover beantwoord. Daarnaast wordt er een thema behandeld. 

  • De schoolcommissie heeft de procedure voor het bedenken van de naam van de nieuwe school uitgezet.
  • Samen met de medezeggenschapsraad heeft de schoolcommissie de verkoop van oude schoolinventaris georganiseerd.
  • De schoolcommissie levert een bijdrage aan de themaweek rond de opening van de school.


De schoolcommissie verricht taken in opdracht van het bevoegd gezag en legt verantwoording af aan het bestuur en aan de leden van de schoolkring.
Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren, probeert de schoolcommissie zo veel mogelijk ouders lid te maken van de vereniging. 

  • Voorzitter
Richard Slaar  
  • Secretaris
Talitha Schaap Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
  • Penningmeester
Leidy Bots  
  • Lid
Jolanda Sterenborg  
  • Lid
Renate Mulder