onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

De medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (mr).
De mr praat mee over alles wat met de school te maken heeft.
In het basisonderwijs bestaat de mr uit ouders en personeel.
Ouders en personeel kunnen via de mr invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Alle rechten van de mr staan in de Wet medezeggenschap op scholen, waarin o.a staat in welke zaken de mr instemmingsrecht heeft of adviesrecht.   

De mr van de Rank bestaat uit de volgende personen:

  • Yan Mulder (ouder)
voorzitter 0599-637378 ( Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. )
  • Barth Halmingh (ouder)
     
  • Gina van Hoorn (personeel)
     
  • Frouktje Kiel (personeel)
     

De mr van de Rank houdt zich o.a. bezig met zaken als:

  • Schoolplan
  • Schoolgids
  • Formatie
  • Begroting

Als ouders kunt u natuurlijk ook altijd een beroep doen op de mr.
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.


De Rank is onderdeel van de Scholengroep Perspectief.
Dat betekent , dat er naast de mr-en van iedere school ook een gemeenschappelijke mr is (GMR).
De gmr regelt de zaken die de vereniging aangaan (o.a instemmen met het bestuursformatieplan).
De mr-en vergaderen twee keer per jaar met de gmr, om zo op de hoogte te blijven van wat er zich binnen de vereniging afspeelt.