onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Onderwijsconcept

CBS De Rank is een Opbrengstgerichte School.

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties.
Vanuit onze missie ‘Elk kind is er één’ streven we naar optimaal onderwijs voor ieder kind.
Dit proberen we te realiseren door tijdens ons onderwijs gebruik te maken van de volgende
4 kerncompetenties
 

 • Effectieve Instructie: Instructie op maat
  De leerkrachten geven allemaal les volgens een afgesproken model.
  Hierdoor komt ieder kind volledig tot zijn recht.
  Door de opbouw van de les is het doel voor ieder kind duidelijk.
  Er wordt een appèl gedaan op inzicht en begrip en het lange termijn geheugen wordt geactiveerd.

  Effectieve instructie

 • Coöperatief Leren:  Samen weet je meer dan alleen 
  De leerlingen is geleerd zelfstandig te werken. We proberen de kinderen het gevoel te geven dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Dit komt het samenwerken ten goede. 
  In alle groepen wordt gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen.

  Coöperatief Leren

 • Trendanalyses: Meten is weten
  We maken op school gebruik van goede toetsen. Door regelmatig de kennis van de kinderen te toetsen, kunnen we controleren of ons onderwijs de juiste resultaten oplevert. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en proberen die samen waar te maken.

  Trendanalyse

 • Reflecteren: Plan > Do > Check > Act
  We hebben duidelijke plannen. Deze worden in de klas uitgevoerd. 
  De leerkracht en de directie evalueren of de plannen en uitvoering ook oplevert wat we er van verwachten. Is dit niet het geval dan vinden er interventies plaats om toch zo goed mogelijk onze doelen te bereiken.

  Reflecteren


Om samen up-to-date te blijven volgt het hele team de nascholing; ‘Opbrengst gericht onderzoeken in de rekenpraktijk’. Daarnaast volgen verschillende collega’s individuele cursussen.