onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Sociaal Veilige School

Joke BouwlandAanspreekpunt sociaal veilige school
Een positief schoolklimaat is één van de belangrijkste doelen waar we als team, samen met onze leerlingen, voortdurend aan werken. We willen graag dat alle kinderen op de Rank een fijne schooltijd hebben en dat ze zich in sociaal opzicht veilig voelen op onze school.

Wettelijk gezien heeft iedere school de taak om ervoor te zorgen dat een school een sociaal veilige school is en moeten er maatregelen worden genomen om pesten tegen te gaan. Hiertoe is binnen onze vereniging Perspectief bijvoorbeeld het pestprotocol opgesteld. Er moet ook sprake zijn van een vast aanspreekpunt.

Juf Bouwland is het aanspreekpunt sociaal veilige school op De Rank. Mocht het onverhoopt gebeuren dat uw kind toch in aanraking komt met een pestsituatie binnen onze school en mocht u, om wat voor reden dan ook, hiervoor niet terecht kunnen bij de groepsleerkracht of directeur, dan kunt u contact opnemen met Joke Bouwland (0599-331677 / 0599-333169). Zij is ook intern begeleider en vertrouwenspersoon van onze school.