onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Overblijven

Overblijfregeling

De mogelijkheid bestaat om uw kind(eren) over te laten blijven onder begeleiding van een overblijfouder.
De leerlingen kunnen op alle schooldagen vanOverblijven

12.05 - 13.00 uur overblijven,
behalve op woensdag.

Het overblijven wordt verzorgd door een groep vrijwilligers.

Tijdens het overblijven nuttigen de kinderen hun zelf meegenomen broodjes, drinken en fruit.
Er is een vaste groep van overblijfouders zodat er volgens een rooster kan worden gewerkt.

Kosten voor het overblijven:

1 kind:         € 1,-
2 of meer kinderen:  € 1,50

Manier van betalen:
Kinderen, die 1x per week of meer overblijven, betalen € 20,- vooraf.
Overmaken naar bankrekening NL32RABO0152828508 t.n.v.: CBS De Rank.
Onder vermelding van: Naam leerling(en) en het woord ‘overblijfgeld’
of
Contant vooraf betalen bij de administratie (Mevr. L. Bots) .
Kinderen, die incidenteel komen, betalen € 1,- aan de overblijfouder.

Ouders, die overblijven, hoeven vanzelfsprekend op dat moment niet te betalen voor hun kind(eren). Ouders, die meerdere malen overblijven, 8 keer, hoeven het hele jaar niet te betalen. De coördinatie van het overblijven is handen van mevr. J. Freitag en mevr. G. Wubs.