onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Informatie

Wij vinden het belangrijk de ouders te informeren over allerlei gebeurtenissen op school over algemene schoolzaken en vanzelfsprekend over het wel en wee van uw kind. Dat doen we door:

 • de schoolgids
 • de schoolkrant, die twee keer per jaar verschijnt
 • 'De Perskuip', een tweewekelijks informatieblad
 • informatieavonden en ouderochtenden
 • contactavonden
 • ouderavond
 • huisbezoeken
 • onze website

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de kinderen.


Activiteiten
In de loop van het jaar zijn er diverse activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen. We noemen u hier een aantal:

 • Schoolreis of Schoolkamp
 • Sportdag
 • Voedingsproject
 • Zwemgala
 • Volleybaltoernooi
 • Voetbaltoernooi
 • Kinderboekenweek
 • Voorleeswedstrijd


Overblijven
De mogelijkheid bestaat uw kind(eren) over te laten blijven onder begeleiding van een overblijfouder. De kinderen kunnen op alle schooldagen van 12.00-13.00 overblijven, behalve op woensdag. U kunt voor uw kind een strippenkaart kopen als u daar regelmatig gebruik van wilt maken. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om af en toe van deze dienst gebruik te maken.


Hulp
Zonder de hulp van u als ouder vaart geen enkele school wel. Met andere woorden: onze ouders zijn voor ons onmisbaar. Ze helpen ons bij:

 • de schoolkrant
 • verschillende (buitenschoolse) activiteiten
 • klussen
 • documentatiecentrum
 • organiseren laatste schooldagfeest
 • sportactiviteiten
 • overblijven
 • niveaulezen
 • creatieve activiteiten