onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Identiteit

Onze school is een christelijke school. De school is op het gebied van de identiteit pluriform en veelkleurig.
De verbinding komt tot uiting in het aanvaarden van de Bijbel als Gods Woord, dat wij willen gehoorzamen en nemen als inspiratiebron en oriëntatiepunt.
Uitgangspunt daarbij is: er is één God, Zijn Zoon en de Heilige Geest. De Zoon is gestorven, als teken van verzoening voor onze zonden, opgestaan en komt terug om de wereld te richten.
In het dagelijks handelen binnen de school wordt dit zichtbaar in de omgang met elkaar, vanuit de wetenschap en de zekerheid: “God zal er zijn voor jou”, wat resulteert in de houding “daarom mag ook jij er zijn”.
Als basisprincipes in de omgang met elkaar gelden: respect, vertrouwen en zorgzaamheid in afhankelijkheid van God.
Samen met de ouders willen wij de christelijke opdracht in alle bescheidenheid aanvaarden. Met minder mogen wij niet tevreden zijn, want het gaat om de toekomst van onze kinderen: hun hoop, hun liefde, hun geloof!