onder-menu
CBS De Rank
Boslaan 18
9591 BJ Onstwedde

t: 0599 331677
e: directie.cbsderank@sgperspectief.nl
i: www.derank-onstwedde.nl
KvK: 02078858

scholengroep-perspectief


KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!


 

Verkeersveiligheid

Fietsers en voetgangers

Veilig oversteken met verkeersbrigadiers
Om de verkeersdrukte te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten, is het wenselijk dat de kinderen zo veel mogelijk lopend naar school komen.
Fietsers en voetgangers kunnen m.b.v. verkeersbrigadiers veilig oversteken op de kruising Boslaan-Boelslaan. Dit kan zowel voor schooltijd als na schooltijd (’s morgens en ’s middags).

Brigadieren

Afspraken over hoe de kinderen na schooltijd van school(plein) naar oversteekplaats aan de Boslaan-Boelslaan gaan

  • De kinderen die op de fiets zijn, lopen met fiets aan de hand over schoolplein, lopen met fiets aan de hand over het voetpad aan de Karskenslaan naar de kruising Boslaan-Boelslaan
  • De kinderen die lopend zijn, lopen via schoolplein door kleuterpoort naar de oversteekplaats en gaan niet via het voetpad aan de Karskenslaan

Fietsers en voetgangers richting Tuinlaan en Dorpsstraat
Hier staan géén verkeersbrigadiers! De oversteek naar de Tuinlaan is dus op eigen initiatief en is een verantwoordelijkheid van u als ouders! Wij vragen u om goede afspraken te maken met uw kind(eren) over een passende oversteekplaats. De kinderen zijn immers in de gelegenheid om via de oversteekplaats aan de Boslaan veilig op weg te gaan, ook richting de Luringstraat.

Auto´s en parkeren

Voor de ouders die hun kind(eren) naar school brengen, gelden de volgende afspraken:
Bij De Bast zijn verschillende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het is echter niet toegestaan om op alle parkeerstroken langdurig te parkeren. De parkeerstroken A (aan de Karskenslaan, zie kaart) en B (aan de Boslaan, zie kaart) zijn zogenaamde ‘Kiss-and-Ride-zones’. Hier mag u uw kind(eren) laten uitstappen en daarna moet u meteen weer doorrijden. Wanneer u langer wilt parkeren, bijvoorbeeld omdat u uw kind in de klas wilt brengen, wordt u verzocht om op parkeerstrook C, op de parkeerplaats naast de sporthal of in een zijstraat van de Boslaan te parkeren. Bij het uitgaan van de school, mag u wel op de ‘Kiss-and-Ride-zones’ op uw kind(eren) wachten.

Om ongelukken te voorkomen, is er sprake van éénrichtingsverkeer op de kiss-and-ride-zones (met de rijrichting mee)!

Hierdoor ontstaat er ook een wenselijke aan- en afrijroute (via de Goordelaan, de Dillelaan of de Hardingstraat de Boslaan inrijden en via de Karskenslaan en Boslaan (ri Luringstraat) weer wegrijden). Zie hiervoor de pijlen op de kaart. Wilt u zich hier a.u.b. aan houden?

Ouderbetrokkenheid 
 

Wij hopen dat wij u hebben kunnen overtuigen van het feit dat wij uw hulp echt nodig hebben om de verkeersveiligheid rondom De Bast te kunnen waarborgen.
We rekenen er op dat u zich houdt aan de genoemde afspraken.

Daarnaast willen we u nog op het volgende attenderen:

  • Het voetpad naast de school aan de Karskenslaan is een voetpad! Hier mag dus niet gefietst worden!
  • Ouders van de kinderen van groep 1 en 2 wachten op het verharde gedeelte bij de kleuterpoort. Het voetpad langs de kiss-and-ride-zone moet vrij (en overzichtelijk) blijven voor de gebruikers van de kiss-and-ride-zone.
  • We hebben dringend verkeersbrigadiers nodig! We hopen dat u ons wilt helpen.